Bemutatkozás

 

 

Az Együtt Veled Alapítvány 2003 októberében jött létre.

Az alapítvány célja

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetű fiataljainak segítése, egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, egés

zségügyi, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.Az alapítvány tevékenysége

  • A hátrányos helyzetű fiatalok számára napközi otthonos ellátást szervez
  • Segíti a képességeik szinten tartását, fejlesztését és foglalkoztatásukat megszervezi
  • Az önálló életvitelüket elősegíti
  • Gondoskodik a hátrányos helyzetűeket érintő sport, kulturális és szabadidős programok megszervezéséről és lebonyolításáról, a programok kiadványokban történő publikálásáról
  • Táborokat és kirándulásokat szervez és bonyolít le
  • Érdekeiket képviseli
  • Célcsoport, szülőcsoportok képzését segíti elő

Törekvéseink

Adományok gyűjtésével, pályázatok írásával, kapcsolataink bővítésével arra törekszünk, hogy minél emberibb életfeltételeket teremtsünk speciális igényű embertársaink számára.

Támogatjuk az életkörülmények javítását, célzó beruházásokat, tárgyi eszközök beszerzését, felújításokat.

Fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása, személyiségfejlődésük, normalizációjuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.Kapcsolataink

Alapítványunk kapcsolatot ápol és partnerségre törekszik hasonló célokat megvalósítani tudó hazai és külföldi önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel.

  

Alapítók: Csizinszky László, Kiss Tibor

Elnök: Eisert Lászlóné (Megyery Emőke)

Titkár: Dankó Andrásné

Kuratóriumi tag: Márton Jánosné

Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17., Tel.: (42) 410-678

email: egyuttveled17@gmail.com