A fejlesztés színterei

 

BEMUTATKOZIK AZ EGYÜTT VELED ALAPÍTVÁNY SZENT JÓZSEF VÉDŐOTTHONA

A Szent József Védőotthon szülői kezdeményezésre jött létre 1997-ben 20 értelmileg sérült fiatal részére a Patrónus Egyesület fenntartásában. 2004. május 1-től az Együtt Veled Alapítvány vette át működtetését. Az eddigi eredményeket figyelembe véve minőségi munkával látjuk el a védőotthon szakmai munkáját.

Célunk:  a fogyatékkal élő ellátottaink komplex személyiség fejlesztése, hogy minél harmonikusabb felnőttekké váljanak, beilleszkedjenek szűkebb és tágabb környezetükbe és lehetőségeikhez képest teljes életet, tudjanak élni. Fontosnak tartjuk az ellátottak foglalkoztatását

Feladatunk:  a szakmai programunk megvalósítása, és a foglalkoztatás.

Szolgáltatásaink: tanácsadás, esetkezelés, pedagógiai segítségnyújtás, gondozás, étkeztetés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés.

Foglalkoztatás: 2017. április 01-től fejlesztő foglalkoztatás

Foglalkoztatás keretében: divatékszergyártás, ékszerkészítés, gyöngyfűzés, ajándéktárgy és díszműáru készítés, egyéb máshova nem sorolható feldolgozóipari tevékenység, belső-és külső takarítási és kerti munkák.Munkaviszony keretében történő, az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése. Új munkafolyamatok megismertetése, betanítása.

Csoportos foglalkozásaink: hittan, irodalmi foglalkozás, társastánc, gyógytorna, filmklub, mentálhigiénés és életvezetési ismeretek.

Készségfejlesztés: az ellátottaink megfelelő ütemű és tartalmú egyéni fejlesztése az intézményvezetővel, a terápiás munkatársakkal, szociális gondozókkal, önkéntes segítőinkkel együtt, team munkába folyik.

Szabadidős tevékenységeink: kiemelkedő események a színház, mozi, múzeum, tárlatlátogatás, konferenciákon, sportrendezvényeken, vetélkedőkön való részvétel. Évente kirándulásokat, szervezünk ellátottaink és családtagjaik számra. Fontos az egyházi, nemzeti és családi ünnepeink megtartása.

Integrációs törekvéseink: az ép és fogyatékkal élő emberek részére közös programok szervezése. Kapcsolatot tartunk fenn, és kapcsolatot építünk olyan közösségekkel, akik nyitottak és elfogadóak velünk szemben.

 

 

  

 

Törekvésünk olyan európai szintű szociális ellátási formát biztosítani nappali intézményünkben, ahol a normalizáció és integráció követelményeihez igazodva figyelembe vesszük az ellátottak egyéni speciális szükségleteit, képességeit, igényeit.

Elérhetőségünk:

4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.

Tel.: (42) 410-678

Email: egyuttveled17@gmail.hu

Honlap: www.veledegyutt.hu